Badania naukowe

Wspólnie z dr Iryną Manczak z Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych prowadzę badania poświęcone zjawisku prosumpcji wśród młodych osób. Zostały one przeprowadzone w okresie maj-lipiec 2017 wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wszystkim respondentom serdecznie dziękuję za udział!