Badania naukowe

  1.  Otwartość wobec otwartych innowacji wśród Młodych Polaków. Wspólnie z dr Iryną Manczak z Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych prowadzę badania poświęcone zjawisku prosumpcji wśród młodych osób. Zostały one przeprowadzone w okresie maj-lipiec 2017 wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wszystkim respondentom serdecznie dziękuję za udział!
  2. Świat według nas. We współpracy z prof. dr hab. Anną Karwińską  oraz zespołem badawczym z Uniwersytetu Minnesota  w Moris (USA) prowadzimy badania poświęcone percepcji dziecięcej otaczającego je świata.